شرکت پرتو با توانمندیهای منحصر به فرد در طراحی،مهندسی مجدد و مهندسی معکوس، طیف وسعیی از  محصولات مربوط به توربیهای گازی و صنعتی را تولید می نماید که برخی از آنها به شرح ذیل میباشد.

لیست برخی از محصولات

پره های ثابت و متحرک توربين F9 – E

پره های ثابت و متحرک اين توربين با استفاده از مهندسی معکوس در شرکت پرتو توليد می گردد. اين توربين Single Shaft و دارای سيستم احتراقی از نوع Can Annular و دارای ظرفيت اسمی 123 مگاوات در سيکل باز و شرايط ISO می باشد و در قسمت داغ از  3 رديف پره ثابت و متحرک برخوردار است  

بیشتر بدانید +
پره های متحرک و ثابت توربين MGT30

پره های ثابت و متحرک اين توربين در شرکت پرتو توليد می گردد.  اين ماشين دارای دو قسمت اصلی شامل توربين کمپرسور(GG ) و توربين انتقال قدرت (PT )می باشد. . دارای سيستم احتراقی از نوع Can Annular و دارای ظرفيت اسمی 26 مگاوات در شرايط ISO می باشد . شرکت پرتو کليه پره های متحرک و ثابت بخش داغ اين توربين را توليد می نمايد.  

بیشتر بدانید +
قطعات داغ توربين GT13 - E2

شرکت پرتو به عنوان نخستين توليد کننده ی Non OEM قطعات توربين GT13E2، با استفاده از مهندسی معکوس اقدام به توليد قطعات داغ توربين مذکور گرديده است. اين توربين  دارای  5 رديف پره متحرک و ثابت در قسمت داغ خود است و سيستم احتراق آن نيز از نوع Annular می باشد.  

بیشتر بدانید +
پره هاي ثابت و متحرك توربين MGT 70 - V94.2

 تمامی پره های ثابت و متحرک اين توربين تحت ليسانس شرکت زيمنس آلمان در شرکت پرتو توليد می گردد. اين توربين Single Shaft و دارای چهار رديف پره ثابت و متحرک در قسمت داغ بوده و سيستم احتراق توربين مشتمل بر دو Chamber و دارای ظرفيت نامی 162 مگاوات در شرايط ISO می باشد.همچنين اين شرکت در قالب طرح ارتقاء توربينهای مپنا MAP2+،  MAP2 Aو MAP2 B اقدام به ارتقاء و توليد اين محصولات با پوشش سراميکی (TBC) نموده است.

بیشتر بدانید +
پره ی متحرک توربين F5 - D

توليد پره رديف اول اين توربين منطبق با مشخصات اعلام شده از سوی OEM و با بهره برداری از تکنولوژی ريخته گری به روش DS و با استفاده از مهندسی معکوس در شرکت پرتو توليد گرديد. اين توربين از نوع Double Shafts و سيستم احتراقی آن از نوع Can Annular بوده و دارای ظرفيت نامی 32 مگاوات در سيکل باز و شرايط ISO می باشد.  

بیشتر بدانید +
پره متحرک و ثابت توربین MGT40 - F6

توليد پره متحرک رديف اول اين توربين با استفاده از تکنولوژی ريخته گری DS و پره های ثابت اين توربين که برای نسل های قديمی تر اين نوع توربين نيز قابل استفاده است، در شرکت پرتو توليد می گردد. پره های اين توربين منطبق با مشخصات اعلام شده از سوی OEM و با استفاده از مهندسی معکوس توليد می گردد.  

بیشتر بدانید +
پره های متحرک و ثابت توربين Hitachi H-25

پره های ثابت و متحرک اين توربين با استفاده از مهندسی معکوس و مطابق با مشخصات OEM در شرکت پرتو توليد می گردد. اين توربين دارای 3 رديف پره های ثابت و متحرک در قسمت داغ می باشد و توان خروجی در شرايط ISO معادل 32 مگاوات را داراست.

بیشتر بدانید +